Pracovní právo, subjekty a předmět

0

Subjekty a předmět pracovního práva

 • pracovní právo je odvětví soukromého práva, základem je zákoník práce
 • předmětem pracovního práva jsou vztahy, jejichž prostřednictvím dochází k výkonu práce za odměnu + vztahy mezi úřady práce a uchazeči o zaměstnání, odborovou organizací a zaměstnavatelem
 • subjekty pracovního práva:
  • zaměstnavatel
   • fyzické osoby starší 18let způsobilé k právním úkonům
   • fyzické osoby mladší 18 let v případě, pokud na ni přejdou jako na dědice
   • jakákoliv právnická osoba
  • zaměstnanec
   • většinou jen fyzická osoba starší 15 let
  • odborová organizace
   • právo zaměstnanců sdružovat se v odborových organizacích pro lepší zajišťování svých práv
   • jediný zákonný zástupce všech zaměstnanců v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání
 • nejtypičtější pracovněprávní vztah je pracovní poměr – dochází k výkonu práce zaměstnance pro zaměstnavatele za mzdu

Comments are closed.