Právo

0

Pod pojmem právo můžeme rozumět různé věci. Na stránkách Univerzity online se však budeme zabývat právem jako vědou nebo jako oborem studia. Součástí práva je rovněž studium právních systémů (psané právo, nepsané, zvykové, evropské, platné, apod.), nebo různé druhy práv (lidská, právo veta, útrpné nebo právo na život).

Podle oborů dělíme právo na ústavní, autorské, hospodářské, veřejné, soukromé, trestní, hospodářské, procesní, hmotné nebo mezinárodní. Každé z nich je kapitola sama o sobě. S právem souvisí i další vědy jako dějepis filozofie nebo antropologie.

Pro účely online přednášek se budeme zabývat normativními soustavami, které jsou tvořeny soubory platných právních norem sloužících k usměrnění lidského chování.

V této oblasti zpracováváme do online verze tyto přednášky:

[widget c8f78fd3]

Comments are closed.