Global Management Challenge

Soutěž Global Management Challenge spatřila světlo světa v 80. letech 20. století v Portugalsku. Od té doby jí prošlo stovky tisíc studentů. Všechny tyto lidi GMC učí, jak strategicky řídit firmu.

Informace o soutěži

Na internetu není příliš serverů, kde lze najít informace o GMC. K těm dobrým patří zejména weby českého vítěze z roku 2010/2011 a 3. týmu na mezinárdním finále v Macau, Čína.

O čem je Global Management Challenge

GMC je simulace virtuální firmy, kdy týmy rozdělené do skupin po 5-8 soutěží o to, kdo bude mít nejvyšší cenu akcie v rámci skupiny. Počínání týmů vyhodnocuje speciální software vyvinutý skotskou firmou Edit 515. Global Management Challenge se hraje ve více než 30 státech světa a je rozdělena do kol. Na národní úrovni jsou to většinou 3 kola a vítěz národního finále má právo účastnit se mezinárodního finále GMC.

Soutěžní týmy se skládají z 3-5 členů z řad studentů i pracujících. Účast je pro studenty bezplatná, neboť vstupní poplatek za ně platí sponzorující firmy. Nestudující si musí účast v Global Management Challenge zaplatit. Přesto můžeme mezi účastníky najít i zaměstnané lidi, firmy soutěž využívají jako formu firemního tréninku.

Organizátorem soutěže je portugalská společnost SDG z Lisabonu a její příjmy ze soutěže pramení ze sponzorství týmů. Sponzoři Global Management Challenge se tak nejen zviditelní v očích budoucích absolventů vysokých škol ekonomického zaměření, ale navážou s nimi kontakty již během jejich studia.

Průběh soutěže

Pokud to vezmeme chronologicky, na začátku probíhá registrace účastníků a představení soutěže Global Management Challenge na vysokých školách v jednotlivých státech. Registrace je v určitý den ukončena a organizátor vyhlásí harmonogram, podle kterého probíhají jednotlivá kola.

V rámci každého kola dostane tým pro svoji firmu nejprve tzv. Historii za posledních 5 čtvrtletí. Ta se skládá z pěti Management reportů, ve kterých je vidět, co se ve firmě dělo. Co report, to jeden soubor v Excelu. Co report, to sada 70 rozhodnutí, která management firmy učinil, a všech jejich dopadů. Celkově tedy GMC report obsahuje stovky čísel, která firmu charakterizují.

Po obdržení Historie má tým nějaký čas na její prostudování. Tento čas se liší v závislosti na probíhajícím kole. V národních kolech (kromě finálového), je čas na učinění rozhodnutí několik dní (např. 3-4 dny v České republice). Ve finálových kolech je času naopak velmi málo – na zadání prvního rozhodnutí do systému Global Management Challenge je pouhá hodina a půl.

Jakmile všechny týmy učiní svá rozhodnutí, simulační software provede jejich vyhodnocení na základě parametrů, které z velké části nejsou soutěžícím známy. Dalším faktorem Global Management Challenge je to, že týmy bojují mezi sebou navzájem a rozhodnutí firem se navzájem ovlivňují. Po vyhodnocení dostává každý tým svůj Management report za právě proběhnuvší rozhodnutí (neboli v herním světě čtvrtletí). Na jeho základě vypracovává rozhodnutí další. Celý proces se opakuje 5x, firma tedy má 5 historických čtvrtletí a 5 čtvrtletí, po která je řízena soutěžícími.

Vítězové Global Management Challenge jsou určeni podle jednoduchého kritéria, kterým je hodnota akcie jejich virtuální firmy na konci posledního herního čtvrtletí. V jednotlivých vyřazovacích kolech můžou být postupujícími ze skupiny i 2 týmy (v závislosti na počtu účastníků). Pakliže dojde ke shodě cen akcií, které jsou počítány na tisíciny procent, je jako následující kritérium použita hodnota majetku firmy. Toto kritérium bylo např. nutné použít při světovém finále Global Management Challenge v Macau 2011, kdy Česká republika a domácí tým Macau měli shodné ceny akcie. 2. místo na světě následně obsadilo Macau, Česká republika se umístila 3.