Psychologie v ekonomické praxi

2

Pojem psychologie vznikl z řeckého psyché, což znamená duše, duch, dech. Je to věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (souhrnně je označujeme jako psychiku). Snahou je psychiku popsat, vysvětlit a předpovídat. Cílem psychologie je rovněž nabyté poznatky využít ke zvýšení lidské spokojenosti a zdraví, lze ji navíc využít i k léčebným účelům.

Psychologie v ekonomické praxi studenty učí, jak aplikovat poznatky z psychologie do řízení firem. Smyslem je orientovat se v problematice psychologických aspektů a v základních poznatcích o procesech poznávání, umět zjišťovat a hodnotit psychickou způsobilost zaměstnanců, pozitivně ovlivňovat motivaci k práci, seznámit se s dynamikou sociálních vztahů a interakcí a komunikaci mezi pracovními skupinami.

Obsahem psychologie v ekonomické praxi jsou:

 • Základní pojmy a metody psychologie v ekonomické praxi.
 • Psychologie – věda a její využití v oblasti práce a řízení.
 • Osobnost pracovníka a personální práce.
 • Pracovní skupina.
 • Vedoucí pracovníci a vedení lidí ve firmě.
 • Komunikace v organizaci.
 • Ovlivňování pracovního procesu, motivace.
 • Pracovní činnost, výkon a pracovní podmínky.
 • Konflikty na pracovišti.
 • Úkoly manažera a práce s lidmi.
 • Stres a duševní hygiena v životě pracovníka a manažera.
 • Sociální a pracovní adaptace.
 • Psychologie reklamy a trhu.
[widget c8f78fd3]