Management – úvod

0

Oblast managementu v sobě zahrnuje různorodá témata, která souvisí s řízením (působením) na společnost nebo lidi. Termín se může také vztahovat na vedoucí pracovníky, kteří manažerské činnosti vykonávají.

Hlavními manažerskými funkcemi jsou plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení nebo kontrola. Mezi nejznámější postavy managementu řadíme například Henryho Forda, Eltona Mayo, Maxe Webera, Henriho Fayola nebo českého Tomáše Baťu. V managementu se uplatní přístupy projektové, finanční nebo sociálně psychologické.

Základními rolemi manažera jsou role mezilidské (koordinace pracovního úsilí a interakce mezi lidmi), informační (práce s informacemi, jejich analýza a sdílení) a rozhodovací.

V oblasti management v současnosti zpracováváme do online podoby tyto přednášky:

 

Comments are closed.