Psychologie v managementu firmy

0

Psychologická expertiza v managementu

 • využívání psychologických poznatků a metod pro zvýšení efektivnosti řízení lidských zdrojů.
 • opírá se o sociální informace (údaje o zaměstnancích)
 • v podniku institucionalizovaná – psychologická pracoviště, podnikový psycholog
 • využití externích služeb – specializované poradenské firmy, psychologická pracoviště některých vysokých škol
 • přímá poradenská služba (poradci nebo konzultanti vysokého managementu).
 • využití vychází ze základních činností vedoucích pracovníků a pracovníků personálního útvaru

Výběr pracovníků

 • shromažďování poznatků o profesích a pracích
 • provádění přijímacích pohovorů
 • posuzování pracovní a osobní způsobilosti uchazečů
 • vytváření podmínek pro snadné začleňování nováčků do práce a pracovních skupin
 • podpora vedoucích v cílevědomé práce s podřízenými a důrazu na zásady podnikové kultury
 • zajišťování osobní a sociálně právní poradenské činnosti pro zaměstnance

Příprava a výcvik zaměstnanců

 • prověřování obsahu a metodiky přípravy
 • analýzy důsledků inovačních změn na odbornou připravenost zaměstnanců
 • vytváření a ověřování metodických směrnic pro soustavné hodnocení zaměstnanců
 • vytváření a ověřování kariérních drah (nebo jiných forem vzestupu úspěšných zaměstnanců)

Úloha personálního řízení

Úlohou personálního řízení je posuzování osobní a pracovní způsobilosti zaměstnanců (rozborem životní dráhy, krátkodobým vyšetřením schopností a výkonnosti, analýzou osobnosti analýzou osobní orientace a osobního zaměření ) a formulace zprávy s charakteristikou osobního profilu jedince a poradenským doporučením.

Dále sem patří:

 • příprava vedoucích pracovníků
  • výrazná psychologická účast
  • součástí je příprava na kvalifikované personální řízení a přiměřené zvládnutí řídící pozice a role
  • existují různé vzdělávací programy:
   • s cílem zvýšení celkové společenské a kulturní úrovně
   • zaměřený na zdokonalení dovedností vedoucích pracovníků specifického úseku
   • zaměřený na členy vrcholového vedení určité hospodářské organizace
   • diagnosticko-výcvikové programy pro zdokonalování standardních manažerský dovedností formou simulace reálných manažerských situací (assessment centres)

Comments are closed.