Vývoz

0

POSTUP VÝVOZNÍ OPERACE:

 1. Příprava

1) Průzkum trhu

2) Akvizice

3) Předběžná kalkulace ceny

4) Nabídka

 1. Realizace

5) Kupní smlouva

6) Dodání zboží a dokladů

7) Fakturace

8) Přijetí platby

9) Výsledná kalkulace

1) PRŮZKUM TRHU

a) Teritoriální průzkum trhu (územní) – získávání informací o státech, kam uvažuji vyvážet

b) Komoditní průzkum trhu (zbožový) – získávání informací o zboží na ZO, technické normy na výrobky (zkoumám co se na ZO prodává)

c) Cenový průzkum trhu – zjistit ceny konkurence, jejich DPH, clo, ceny doprovodných služeb (doprava, pojištění)

2) AKVIZICE

Akvizice je souhrn činností, jejichž cílem je získat trh (rozšířit odbyt našich výrobků)

a) nepřímá akvizice

– inzerce – letáky, inzerce v novinách, katalogy

– pomocí veletrhů a výstav

b) přímá akvizice

­   – přímé navazování kontaktů s potencionálními zákazníky (zasílání akvizičních dopisů, osobní návštěvy)

3) PŘEDBĚŽNÁ KALULACE CENY

– kalkulace ceny vychází z cenové hladiny konkurence na zahraničním trhu, z podnikových nákladů a z předpokládaného zisku

4) NABÍDKA

Nabídka definice je určité množství zboží, které je prodávající ochoten prodat za určitou cenu

a) nezávazná nabídka

b) závazná nabídka

 • musí obsahovat:
  • druh a kvalita zboží
  • množství zboží
  • dodací lhůta
  • dodací podmínky
  • cena (měna), (zlato, SDR, volně směnitelná měna, clearingová měna)
  • platnost nabídky
  • všeobecné prodejní podmínky
 • zasílá se vážným zájemcům o koupi a většinou se posílá stálým zákazníkům

5) KUPNÍ SMLOUVA

– uzavřena třemi způsoby

a) z podnětu prodávajícího

    • pošle závaznou nabídku – kupující ji potvrdí a kopii pošle zpět (kupní smlouva je uzavřena a musí splňovat podstatné náležitosti kupní smlouvy)

b) z podnětu kupujícího

    • pošle objednávku – prodávající ji potvrdí a kopii pošle zpět nebo vypracuje na základě objednávky tzv. konfirmaci (= definitivní souhlas) a pošle kupujícímu se žádostí o potvrzení – ten ji potvrdí a kopii pošle zpět

c) společné vypracování kupní smlouvy

    • vypracování na místě

– povinnosti vyplývající z kupní smlouvy pro prodávajícího:

1. dodání zboží uvedeného ve smlouvě

2. předat ke zboží doklady

3. umožní kupujícímu, aby nabyl vlastnická práva v souladu se zákonem

– povinnosti vyplývající z kupní smlouvy pro kupujícího:

1. zaplatit za dodané zboží

2. převzít zboží

– podstatné náležitosti kupní smlouvy:

– druh a kvalita zboží

– množství zboží

– dodací lhůta

– dodací podmínky

– cena (měna), (zlato, SDR, volně směnitelná měna, clearingová měna)

– platnost nabídky

– všeobecné prodejní podmínky

Comments are closed.