Úvod k managementu

0

Co je to management?

 • P. Drucker
  • Management jsou úkoly
  • Management je disciplína, vědní obor
  • Ale management jsou také lidé
  • Každý úspěch managementu je úspěchem managera
  • Každý neúspěch je neúspěchem manažera
 • H. Koontz, H. Weihrich
  • Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů
 • Mullins – popisuje kontext a činnosti managementu
  • Zaujímá místa v organizační struktuře, které má přikazovací (řídící) roli
  • Směřování ke stanoveným cílům a úkolům
  • Dosahování výsledků prostřednictvím úsilí druhých lidí
  • Užívání systémů a procedur
 • Management je řízení
 • Leadership je řízení a motivace
 • O řízení můžeme mluvit pouze máme-li nějaké cíle

Definice managementu

Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, který směřuje k dosažení cílů organizace.

Základní manažerské aktivity

 • Plánování
 • Organizování
 • Vedení lidí
 • Kontrolování
 • => systematický proces

Oblasti managementu

 • Řízení času, komunikace, změn, rizika, kvality, životního prostředí, řízení finanční, strategické a krizové

Manageři

 • Odpovídají za plnění takových úkolů, které vyžadují řízení dalších členů organizace
 • Vytváří zisk prostřednictvím cizích lidí

Managerská hierarchie

 • Top manageři
 • Střední manageři
 • Operativní manažeři (= manažeři první linie)
 • Zaměstnanci

Management pyramida řízení

 • Dvě linie
  • Rozhodování
  • Časová působnost
 • Top management – generální ředitel
 • Střední management – ředitel podniku, plukovník
 • Manažeři první linie – mistři, kapitáni, třídní učitelé

Managerské role

 • Interpersonální
  • Reprezentant – reprezentant firmy
  • Vedoucí
  • Spojovatel – spojuje své podřízené
 • Informační
  • Pozorovatel – vyhledává informace
  • Šiřitel informací – šíří informace zvenku dovnitř
  • Mluvčí – vytváří image firmy na veřejnosti
 • Rozhodovací
  • Podnikatel – musí vytvářet zisk
  • Distributor zdrojů
  • Řešitel problémů
  • Vyjednavač

Hodnocení práce manažera

 • Záleží na tom, kdo koho bude hodnotit
 • Majitele zajímá zisk, zaměstnance plat a podmínky práce
 • Nelze vybrat jen jedno kritérium
 • Kritéria:
  • Momentální zisk vs. inovace – dnes se přikláníme k inovacím
  • Maximalizace zisku vs. strategická výhoda (= získání přátel/nepřátel)
  • Atraktivní vs. chudá oblast
 • Vícerozměrný systém kritérií
 • Tvorba kritérií přináší do hodnocení subjektivní prvek

Úspěšnost práce managera

 • Hlediska hodnocení:
  • Organizace práce – delegování úkolů
  • Komunikace s pracovníky
  • Přístup ke klientům
  • Kreativita
  • Inovace
  • Pracovní nasazení

Comments are closed.