Browsing: plánování

Základy managementu cyklus toku peněz ve výrobním podniku
0

Účetnictví a finanční řízení Účetnictví Systematické a pravdivé zaznamenávání hospodářských operací Interní funkce (poskytování informací…

Základy managementu Problémy delegování
0

Delegování spočívá v předání úkolu vykonávaného dosud nadřízeným managerem podřízenému zaměstnanci včetně odpovídající úrovně pravomoci a…

Základy managementu Univerzita-online-pozadi (6)
0

Plánování Plánování zahrnuje systematické stanovení cílů (= základ řízení) a úkolů či činností nezbytných pro…

Management
0

Oblast managementu v sobě zahrnuje různorodá témata, která souvisí s řízením (působením) na společnost nebo…