Řízení času

0
 • Čas jsou peníze

Čas a prostor

 • -> vzájemně spolu souvisí
 • Práce
 • Spánek
 • Volný čas

Problém

 • Všichni dnes tvrdí, že mají málo času (v každém věku)
 • Čas si nemůžeme koupit ani ho zastavit

Řešení

 • Delegování a řízení
 • Koncentrace -> pracujeme rychleji
 • Naplánujte si jen 60% času -> časová rezerva je nutná zvlášť při jednání s lidmi

Techniky řízení času pomocí cílů

 • Vytvoření vize
 • Hovoření se zaměstnanci
 • Sepsání cílů
 • Transformace cílů do úkolů
 • Jednání (= plnění úkolů)

Bariéry dosahování cílů

 • Nesprávně pochopené instrukce
 • Nesprávně stanovený krajní termín (= deadline)
 • Nedostatek informací
 • Syndrom „ano, ano“ -> neschopnost říci NE
 • Termíny jiných útvarů -> pomáháme řešit úkoly ostatním
 • Perfekcionismus -> nikdy nic nebude dokonalé
 • Časový tlak

Konzumenti času

 • Veďte si záznam vyrušení
 • Přijměte jen ohlášené návštěvy
 • Nebuďte otroky svých podřízených -> často vyrušují
 • Naučte se říkat NE

Jak říkat ne

 • Posouzení požadavku
 • Požádání o více informací
 • Odmítnutí
 • Upřímnost
 • Kontrola své „řeči těla“

Jak zvládnout krizovou situaci

 • Uklidnění se
 • Posouzení situaci a vytvoření si přehledu
 • Přehodnocení krajních termínů
 • Informováních ostatních
 • Přehodnocení svých priorit

Comments are closed.