Práce mimo pracovní poměr

0

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce (DPP)

  • Dohoda o provedení práce (DPP) se uzavírá práce, jejichž výkon nepřesahuje 150 hodin za kalendářní rok, může být uzavřena ústně, nemusí mít písemnou podobu, neodvádí se SP ani ZP

Dohoda o pracovní činnost (DPČ)

  • Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) by měla mít písemnou formu
  • Přesahuje 150 hodin
  • Odvádí se sociální a zdravotní pojištění

Comments are closed.