Personální evidence

0

Do zakládané personální evidence obvykle patří:

 • Jméno, příjmení
 • zápočtový list
 • mzdový list
 • podepsání daňového prohlášení
 • výše srážek ze mzdy
 • daně
 • do 8. dnů informovat Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu, že jsem zaměstnali nového člověka
 • ochrana osobních údajů a práce s osobními údaji

Zaměstnavatel je povinen uzavřít osobní spis zaměstnance a archivovat ho, do kterého se založí:

 • doklad o důvodu rozvázání pracovní činnosti
 • pracovní posudek
 • doklad o vypořádání vzájemných pohledávek
 • kopie zápočtového listu s potvrzením o převzetí originálu
 • potvrzení o převzetí písemností týkající se osobních údajů zaměstnance (diplomy,…)

Comments are closed.