Nástroje aktivní politiky Úřadu práce

0

Společensky účelné pracovní místo – můžeme získat příspěvek na zřízení tohoto místa.

  • Výše je závislá na míře nezaměstnanosti v daném okrese
  • Formy příspěvků – návratný příspěvek nebo příspěvek na úhradu úroků z úvěru nebo jiný účelový příspěvek

Veřejně prospěšné práce – jsou určeny pro zaměstnavatele, jejichž předmětem činnosti je úklid a údržba veřejných prostranství, je možno získat příspěvek na zřízení tohoto pracovního místa v závislosti na situaci na trhu práce, na době využití veřejně prospěšné práce, na předpokládaných nákladech na zřízení.

Rekvalifikace – podnik uzavře dohodu s ÚP, kde budou uvedeny tyto skutečnosti:

  • Místo a způsob provedení rekvalifikace
  • Datum zahájení a ukončení rekvalifikace
  • Náklady

Comments are closed.