Zaměstnávání zdravotně postižených

0

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, je povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, jejichž podíl je 4%.

Chráněná pracovní místa, dílny

Chráněné pracovní místo je místo, které zaměstnavatel vytvoří pro osoby se zdravotním postižením a to na základě písemné dohody s úřadem práce.

 • Na vznik můžeme získat dotaci, ale s podmínkou, že ho budu provozovat minimálně 2 roky
 • Výše příspěvku na zřízení je závislá na tom, zda budeme zaměstnávat osobu s těžším zdravotním postižením
 • nebo se zdravotním postižením
 • Výše příspěvku se vypočítává z průměrné mzdy za 1. – 4. čtvrtletí předchozího roku
  • Pro osobu s těžkým pracovním postižením může činit až 14tinásobek
  • Pro osobu se zdravotním postižením může činit až 10tinásobek

Chráněná pracovní dílna

Chráněná pracovní dílna je místo, kde daná instituce zaměstnává v ročním přepočteném počtu zaměstnanců nejméně 60% zaměstnanců se zdravotním postižením.

 • Kromě příspěvku na zřízení chráněného prac. místa můžu získat ještě příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (na úhradu mzdových nákladů)
 • Výše příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením se vypočítává z průměrné mzdy za 1. – 4. čtvrtletí předchozího roku
  • Pro osobu s těžkým zdrav. postižením může činit a 0,66tinásobek
  • Pro osobu se zdravotním postižením může činit až 0,33násobek

Comments are closed.