Personalistika – úvod

0

Personalistika se zaměřuje na nábor kvalitních zaměstnanců pro podnik, práci s nimi a jejich motivaci, stanovení mezd, apod.

Podle serveru Wikipedia, je náplň práce managementu v oblasti personalistiky následující:

  1. Specifikace požadavků na pracovní místo
  2. Vedení personální agendy
  3. Plánování lidských zdrojů
  4. Získávání a výběr pracovníků
  5. Hodnocení pracovníků a jejich výkonů
  6. Odměňování pracovníků
  7. Ochrana při práci a pracovní podmínky
  8. Organizace dalšího vzdělávání
  9. Zabezpečení pracovních podmínek, uvolňování pracovníků

Firmy jsou v dnešní době stále více založeny na lidech a nemělo by s nimi být nakládáno, jako s věcmi. Prostřednictvím zaměstnanců firmy dosahují svých cílů. Personalistika tedy využívá poznatků z věd jako psychologie, sociologie, apod.

V anglické literatuře je ekvivalentem české Personalistice výraz Human Resources Management (HR nebo HRM).

Comments are closed.