Podniková ekonomika – úvod

1

Podniková ekonomika je věda zaměřená na podnik jako jeden ze subjektů trhu. Podnik není v tržním prostředí osamocený nebo izolovaný ostrov, který si žije svým životem, ale je neustále v interakci se svým okolím, působí na něj, uspokojuje potřeby různých zájmových skupin a snaží se o realizaci zisku.

Podnik má k dipozici základní faktory (práce, majetek, materiál, apod.) a dále tzv. dispozitivní faktory (plánování, organizování, vedení, kontrola, apod.). Pomocí těchto faktorů se snaží transformovat vstupy na výstupy.

Předmětem podnikové ekonomiky je zkoumání podstaty podniku a podnikání, jejich efektivnosti, cílech, typech, činnostech a funkcích. Dále se zabývá organizačními strukturami, ekonomickými analýzami, podnikovými financemi, atd.

Z oblasti podnikové ekonomiky zatím přinášíme tyto online přednášky: