Účastníci pracovněprávního vztahu

0

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelem můžou být 3 subjekty

 • stát, státní instituce
  • patří sem veřejný sektor (školy, nemocnice), veřejná správa je částí veřejného sektoru (ministerstva)
 • právnické osoby
  • např. a. s., s. r. o., družstva, …
 • fyzické osoby
  • živnosti (živnostenský zákon)
  • předpoklady, abych se mohl stát zaměstnavatelem jako FO
   • způsobilost k právům a povinnostem, která vzniká narozením (má ji každý)
   • způsobilost k právním úkonům, která vzniká dosažením 18let

Další kategorizace za účelem sociálního pojištění

 • organizace
  • pokud zaměstnáváme více než 25 zaměstnanců
  • pokud mi mzdovou evidenci vede velká organizace, jsem také organizace
 • malé organizace

Zaměstnanec

 • je to osoba, která vykonává pro zaměstnavatele námezdní práci (je odměňována za práci) a to na základě vzniku pracovního poměru (pracovní smlouvou, volbou, jmenováním) nebo na základě dohody (o provedení práce, pracovní činnosti)
 • způsobilost k právům a povinnostem – vzniká dovršením 15let
 • pro účely sociálního pojištění můžeme považovat (definuje zákon)
  • členové družstva, jestliže nejsou v pracovněprávním vztahu, ale vykonávají práci pro družstvo, za kterou jsou odměňováni
  • společníci s. r. o., k. s.

Comments are closed.