Aktivní úvěrové obchody

0

Aktivní obchody jsou spojeny s aktivní stranou bankovní bilance a v podstatě představují půjčování peněz. Velká část aktivních obchodů bank je představována poskytováním úvěrů. (tak se banka stává věřitelem a účtuje svým dlužníkům úrok.)

 • dnes je situace jiná, dříve přijímání vkladů a poskytování obchodů – dnes i investování
 • aktivní úvěrové obchody tvoří asi 60 až 70 % činnosti bank
 • úvěrové obchody zahrnují půjčování peněz třetím stranám

Metoda kontokorentního úvěrování

 • základem je tzv. úvěrový rámec
 • výhodou je, že není nutná úvěrová smlouva, kterou nahrazuje smlouva o účtu v kreditně-debetním režimu
 • u kontokorentního úvěru se očekává, že bude alespoň jednou v roce splacen – odvislé od podmínek banky – účet bude vykazovat kreditní zůstatek

Metoda revolvingového úvěrování

 • základem je úvěrová smlouva – jaká částka a v jakém období může být čerpána
 • typickým příkladem tohoto typu úvěru může být také kreditní karta
 • nevyplatí se dlouhodobě (drahé)

Metoda směnečného úvěrování

 • úvěrování prostřednictvím obchodní směnky
 • například eskontní úvěry

Metoda klasického úvěrování

 • dohoda 2 stran o úvěrové smlouvě, která vymezuje věřitele a dlužníka, objem úvěru, měna úvěru, způsob čerpání, splácení, úrokovou sazbu, RPSN, splátkový kalendář, obecné podmínky vycházející ze zákonů, specifické podmínky (podmínky konkrétního obchodu)

Metoda hypotéčního úvěrování

 • základem je úvěrová smlouva
 • jedná se o dlouhodobé úvěrování (5 až 50 let), je však dobré splatit do 15 let
 • vychází se z věku nejstaršího úvěrového účastníka
 • úvěrová smlouva je spojena se zástavou nemovitosti
 • lze fixovat úrokovou sazbu na předem zvolené období – úrok nesmí být po tuto dobu měněn

Úvěrová rizika

 • nesplácení úvěru (či klient přestane existovat, zemře, je nezvěstný)
  • obrana:
   • nebude se půjčovat (není vhodné – ztráta výnosů)
   • zajištění úvěrů či pojištění dlužníka proti neschopnosti splácet
   • zkoumat důvěryhodnost (klient má úmysl úvěr splácet) a úvěruschopnost (ekonomicky prokázaná schopnost klienta splácet úvěr) klienta
 • úrokové riziko (špatně nastavená úroková sazba)
  • obrana:
   • úroková sazba se stanoví jako pohyblivá (pro klienta není vždy přijatelné)
   • vyhlašovaná úroková sazba – sazba, kterou určuje jednostranně banka.
   • pokud je stanovena úroková sazba jako pevná, pak bývá fixována pouze na určité období (čím delší je to období, tím vyšší pak bývá fixovaná sazba)
 • kursové riziko (v případě cizoměnových úvěrů
  • obrana:
   • zajištění proti kursovému riziku (hedging, swapové obchody, opční obchody…)

Comments are closed.