Úvěry pro občany

0

Poskytování úvěrů je jeden z nejdůležitějších obchodů komerčních bank. Často činí až polovinu všech aktiv obchodních bank.

1. hotovostní úvěry

 • jedná se o neúčelové úvěry, klient čerpá hotově či na běžný účet
 • použití úvěru se nesleduje
 • jedná se o nejdražší typ úvěru na trhu (čím kratší je, tím je zpravidla dražší)

2. spotřebitelské úvěry

 • jedná se o úvěry na konkrétní účel (úvěry na vzdělání, úvěry na auta, úvěry na vánoční dárky, dovolenou…)
 • úvěr bývá levnější, je adresný – peníze odcházejí zpravidla přímo dodavateli zboží či služby

Klient se posuzuje ze dvou základních hledisek:

 • subjektivní hledisko
  • banka prověřuje na základě předchozích zkušeností s klientem
  • parametry pro hodnocení klienta:
  • vzdělání klienta
  • věk klienta (ideální 30 až 50 let)
  • délka zaměstnání (do 1 roku, 1 až 3 roky, 3 až 5 let, nad 5 let) a zaměstnavatel
  • majetková situace (otázka bydlení)
  • rodinný stav klienta
 • objektivní hledisko
  • ekonomická schopnost klienta splácet úvěr (skoring)
  • téměř u všech druhů úvěrů je nutné prověřit klienta z hlediska jeho schopnosti splácet

Registry dlužníků:

 • registr dlužníků u bankovních subjektů (úvěrové obchody, stavební spoření, limity ke kontokorentům a splátkové karty) – eviduje vše 4 roky po splacení úvěru
 • registr dlužníků nebankovní (leasingové společnosti, splátkové společnosti, telefonní operátoři…)
 • registry klasifikují pět kategorií klientů:
 • standardní (aktivně komunikují s bankou a splácejí ve lhůtě splatnosti, max. 30 dnů po splatnosti)
 • sledovaný klient (nad 30 dnů – do 90 dnů; je nutné tvořit oprávky u ČNB ve výši 5 % z celého nesplaceného úvěru)
 • nestandardní klient (90 až 180 dnů; )
 • pochybné pohledávky (nad 180 dnů, tvoří se oprávky ve výši 50 % u ČNB)
 • ztrátové pohledávky (nad 360 dnů; realizují se zástavy a úvěr je prodán)

Obecně platí, že splátky úvěrů by neměly přesahovat 40 % příjmů domácnosti.

 Americká hypotéka

 • kompromis mezi spotřebitelským úvěrem a hypotéčním úvěrem
 • levnější než spotřebitelský úvěr, ale dražší než hypotéka
 • jedná se o úvěr, který je zajištěn nemovitostí
 • jedná se o úvěr bezúčelový (až 3 mil. CZK)
 • je používán na spekulace (resp. investování), ale z největší části na refinancování stávajících úvěrů klientů (tj. přeúvěrování ostatních úvěrů)

 

Comments are closed.