Podnikatelské úvěry

0

Podnikatelské úvěry můžeme zjednodušeně rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé

Krátkodobé podnikatelské úvěry

 • splatnost je do 1 roku
 • mezi krátkodobý majetek firmy, který lze úvěrovat, patří: finanční majetek, zásoby, pohledávky

 Střednědobé úvěry

 • délka splatnosti je 1 až 5 let
 • lze úvěrovat „TOZ“ (trvale se obracející zásoby – část zásob, která je v podniku stále přítomná), výpočetní techniku, motorová vozidla, stroje a zařízení, zvířata v zemědělské výrobě (nikoliv základní stádo)

Dlouhodobé úvěry

 • splatnost úvěrů je více než 5 let
 • patří sem investiční úvěry a hypotéky

Investiční úvěr

 • úvěr, který je určený na investici
 • předmětem úvěrování mohou být pozemky, budovy, stavby, velké stroje a zařízení…
 • na rozdíl od hypotéky nemusí být zaručen nemovitostí, může být použit i na movitý majetek (tj. i cenné papíry…)
 • splatnost je zpravidla 8 až 10 let

Podnikatelské hypotéky

 • jsou zvláštním druhem úvěrů, kdy úvěr je zajištěn nemovitostí
 • splatnost je až 20 let
 • jedná se o účelový úvěr (všechny podnikatelské úvěry musí být účelové), kdy předmět hypotéčního financování musí sloužit k podnikání alespoň ze 2/3 (může být použito na opravy, údržbu, rekonstrukci, nákup…)
 • stejně jako u občanských hypoték lze kalkulovat i s přijatým budoucím nájemným (pro splácení), a to na základě již uzavřených smluv (banka obvykle akceptuje 50 % přijatého nájemného)

Comments are closed.