Podílové fondy

0

Podílové fondy vznikají tak, že investoři vloží své volné finanční prostředky do určitého fondu a správu tohoto fondu svěří profesionálnímu správci, který pak investuje do určitého druhu cenných papírů podle předem domluvené investiční strategie.

Otevřené podílové fondy

 • jedná se o fondy, které garantují zpětný odkup investice do 15 pracovních dnů
 • základní druhy otevřených podílových fondů:
  • fondy peněžního trhu:
   • garantují zhodnocení mezi půlrokem a 1 rokem
   • jsou vysoce konzervativní
   • investují sem obce, města, velké podniky a konzervativní investoři
   • portfolio sestává ze státních pokladničních poukázek, investic peněžního typu, krátkodobých půjček a úvěrů a krátkodobých likvidních dluhopisů
   • roční zhodnocení se pohybuje do 2 % ročně, volatilita je velmi nízká
   • výhodou je, že poplatky na vstupu i na výstupu jsou minimální
   • lze investovat od částku 100,00 Kč měsíčně
  • dluhopisové fondy
   • investiční horizont se pohybuje od 2 do 3 let
   • vhodné pro konzervativní až dynamické investory
   • roční zhodnocení se pohybuje kolem 2 až 4 % p. a., volatilita je nízká
   • portfolio obsahuje státní dluhopisy, bankovní dluhopisy, korporátní dluhopisy, komunální dluhopisy
  • akciové fondy
   • určené pro dynamické a agresivní investory (klient zkouší vydělat na pohybu akcií)
   • investiční horizont se pohybuje mezi 4 až 6 lety
   • zhodnocení se pohybuje kolem 7 % p. a., volatilita může být i v desítkách procent

Modifikované otevřené podílové fondy

 • mixy (mix mezi peněžními, dluhopisovými a akciovými fondy) – název určuje převažující složka => zvyšuje se nákladovost!!!
 • fondy fondů (fond investuje do fondů) => zvyšuje se nákladovost!!!
 • profilové fondy (fondy, které si vybírají určitý profil trhu – zaměřené na region CEE, na akcie západní Evropy, na energetiku…)
 • nemovitostní fondy (investují do nemovitostí – především do velkých obchodních center; investiční horizont se pohybuje v úrovních nad 10 let)
 • jiné fondy (fondy životního cyklu /s věkem klienta se ubírá riziko/)
 • zajištěné podílové fondy (emitent garantuje, že investor obdrží vložené prostředky zpět)
 • poplatky z podílových listů jsou při vstupu, při výstupu a někdy i při držení
Možné investice

Možné investice

 

Comments are closed.