Reklama v současnosti

0

–   Podle odhadu Asociace reklamních agentur v ČR (ARA) vydaly v roce 1993 firmy působící v Čechách a na Moravě okolo šesti miliard Kč na reklamní kampaně. Český trh s více než 3.000 reklamních agentur byl přeagenturován.

–   To, co v USA trvalo sto padesát let, ve Francii sto a v Německu čtyřicet let, proběhlo u nás během 3 let.

–   Reklama výrazně přispěla k pádu komunismu.

–   Režim padl, kýžená změna se dostavila, ale přišel i konzumní šok: Propagované zboží je tak drahé, že se stává nedostupným

–   Reklama tak může vyvolat i nereálné představy, závist, frustraci typu: „to není pro mne“

–   Vnucené tempo defilujících značek způsobilo, že my to chápeme jako závody ve spotřebě, nikoli jako nabídku, možnost.

Dnes jsme příslušníky cílových skupiny.

Nenápadní informátoři, analytici našich služeb a zvyků, kteří ve svých reklamních agenturách s využitím počítačových databází a s pomocí reklamních tvůrců přetvářejí naše bytí do reklamních obrazů.

Dnešní klasická reklama (tisk, rozhlas, televize, billboardy) představuje více než 70% veškerých výdajů vložených do propagace. Zbývajících 30% jsou výdaje spojené s další publicitou, účast na výstavách, jednotné oblečení a vše, co lze nazvat podporou prodeje.

Comments are closed.