Reklama v Československu

0

 Po technické stránce až do r. 1926 byla u nás reklama na nízké úrovni a přežívala ještě pod rakouským vlivem. V letech 1926 – 27 byla v ČSR organizovaná první soutěž výkladních skříní, jejímž posláním bylo propagovat světlo a jeho účelné využití. Od této doby se datuje naše 1. světelná reklama.

R. 1927 se stal mezníkem ve vývoji – byl založen Reklamní klub REKLUB se sídlem v Praze. Zabýval se vydáváním odborné literatury a jeho přičiněním se reklama stala i učebním předmětem na některých středních i vysokých školách. V reklamě se u nás začínal prosazovat americký vliv.

Rozvoj reklamy u nás obrovský, technická úroveň některých reklamních prostředků byla vysoká, práce našich aranžérů výkladních skříní byla fotografiemi publikována v anglických i francouzských časopisech a sklízela vysokého uznání.

Velké podniky (Baťa) měly svá technicky nejmoderněji vybavená oddělení, která produkovala hodnotné propagační prostředky (náborové listy, katalogy, prospekty, podnikové brožury aj.), v kinech byly promítány reklamní diapozitivy.

Drobní obchodníci využívali reklamních prostředků výrobců, větší prodejny a obchodní domy měly své aranžovny. Pro některé menší prodejny pracovali na základě uzavřené smlouvy tzv. potulní aranžéři, kteří bývali zaměstnanci velkých podniků (např. Alpa, Thymolin, Maggi).

V r. 1935 vznikla novodobá česká aranžérská tvorba, o dva roky později pak česká výkladová plastika.

Období 2. Světové války – pokles reklamního úsilí.

 K nestorům české propagace patřil vedle jiných zejména Ing. Solar, vynikající textař, známý sloganem „Dobrý vítr do vašich plachet“.

Po válce se u nás o reklamě čtyřicet let nemluvilo vůbec, byly zde tendence spíše ji popírat. Pouze pro minimální  potřeby výrobců a obchodníků se problém obcházel naukou o propagaci, která však raději příliš nezdůrazňovala, že její snahou by měla být snaha o dosažení tržby a zisku.

Hlavním úkolem propagace bylo prosazování celospolečenských cílů a velice snadno byly zaměňovány pojmy propagace a propaganda. Propaganda pracuje s něčím nehmotným, obvykle s tzv. idejemi.  

Mtg. Komunikace je složitější než reklama. Nechce jen teď hned něco prodat. Buduje trvalejší vztahy a hlubší znalosti o své firmě. Produktem mtg. komunikace je image. Vznikne – li vedle příznivého dojmu u zákazníka i pocit důvěry ve firmu, ber-li zákazník firmu jako spolehlivého partnera, na jehož výrobky i vztahy s ním se lze bezvýhradně spolehnout, nejde již o pouhé image. Zde jde již o goodwill.

Tímto termínem můžeme z minulosti označit firmy:

– Baťa

– Brouk a Babka

– ASO

– Myšák atd.

Doc. Balák rozděluje období po II. SV u nás do 3 etap:

  1. Etapa (1948 – 53)

– Vznikal státní a družstevní obchod,

– Reklama neměla praktický význam,

– Ideologické důvody byly posilňovány skutečností, že v době poválečné nouze nebylo co propagovat,

– Obchod nebyl obchodem, ale distribucí: spotřební zboží, jež bylo vyrobeno, bylo rozmísťováno do krajů a okresů v % podle počtu obyvatel.

– Na určité skupiny zboží existovaly přídělové lístky. Všeobecný „hlad“ po veškerém zboží při relativně vysoké kupní síle obyvatelstva zajišťoval odbyt takovou měrou, že propagace zboží byla skutečně zbytečná. Poptávka mnohonásobně převyšovala nabídku.

  1. Etapa (1953 – 57)

– Již vznikaly dodatečné zásoby

– Roční MO obrat se zvyšoval o 9,5 %

– Lidé hodně nakupovali

– Už nešlo o pouhé organizování distribuce, už bylo možné hovořit o obchodu, kdy propagace má svůj význam

– Začal se sledovat vývoj objemu zásob, výdaje obyvatelstva za placené služby, mzdy, vklady ve spořitelnách, atd.

– Stačila sebemenší informace o nějakém zboží, aby se po něm zvýšila poptávka

– S nominálními náklady na propagaci se dosahovalo vysokých nárůstů obratu, stačila zpráva v rozhlase či nápis křídou na tabuli

– Výkladní skříně byly tenkrát přeplněny a „hladový“ spotřebitel u nich vydržel s prohlídkou i 10 minut. Takového indexu dnes již těžko můžeme dosáhnout

– Prodej některého zboží často probíhal doslova v celonárodních lavinách (např. hubertusy, káva, těstoviny, rýže)

  1. Etapa (od r. 1957)

– Struktura poptávky se změnila

– Lidé již měli pokryty základní potřeby

– Proto se začali orientovat na jiná zboží

– Poptávku začaly ovlivňovat i mimoekonomické faktory, zejména móda (sama o sobě není hmotným podnětem, dokáže však způsobit masový tlak na obchod i výrobu).

Jestliže v 1. období byla spotřeba všude stejná a ve 2. se začala odlišovat, v tomto 3. období již byla vyhraněná. Propagace zde už nevystačí s pouhými informacemi.

Wegner hodnotí poúnorové období naší reklamy a mtg. komunikace jako období temna.

Přes všechny potíže, které musela reklama u nás po válce překonávat, vyrostli z řad nadšenců skuteční odborníci:

– PhDr. Rejmánek – Elektro – Praga

– Doc. Ing. Bohouš Häckel – začínal v podniku JAWA

– Doc. Arch. Jaromír Balák

– Pánové Purkyta a Hejl – propagace Tukového průmyslu

– Josef Souček – patron aranžérů, Merkur

– Dr. Brumla

– Ing. Crha, Větvička, Barchánek – vynikající textaři

Comments are closed.