Expertní systémy

1
  • počítačové programy simulující rozhodovací činnost experta
  • znalosti vyjádřeny explicitně v podobě báze znalostí (soubor všech zadaných znalostí systému) Př. Doktor ví, že pokud má člověk teplotu a zduřelé mandle, má angínu. Tyto znalosti vloží člověk do expertního systému. A ten je poté, na základě těchto vložených znalostí, schopen dělat rozhodnutí za „experta“
  • předem je dána pouze strategie využívání znalostí z této báze
  • příklad takového systému je Micin (v lékařství), další použití expertních systémů je například u řízení křižovatek ve velkých městech