Databázové systémy

1
  • Databázové systémy (DBS) se skládají z báze dat (BD) a systému řízení báze dat (SŘBD)
  • Systém řízení báze dat je prostředek pro:
  • vytváření BD
  • údržbu BD
  • využívání BD

Textové databáze a plnotextové systémy

  • umožňují vyhledávat v textech
  • podstatná část údajů je ve formě volného textu
  • využití v oblasti knihovnictví, zpracování právních informací