SAP – Business Software Solutions Applications and Services

0

Funkční struktura SAP

 

ERP – Enterprise Resource Planning

Jádrem každého podnikového informačního systému je aplikace IS/IT označovaná jako ERP, která v sobě integruje řízení nákupu (logistiku), řízení výroby (logistiku), řízení prodejů (logistiku), řízení lidských zdrojů, řízení financí.

SAP je tedy vhodný i pro nevýrobní podniky

Mapa řešení SAP ERP

Analytiky – strategické řízení, finanční analýzy, personální analýzy, provozní analýzy…

Finance – finanční, manažerské účetnictví, řízení finančních řetězců (napojení na banky…)…

Lidské zdroje – řízení vztahu se zaměstnanci, řízení životního cyklu zaměstnance…

Řízení provozu – nákup, řízení zásob, výroby, údržba a jakost, řízení dodávek, prodej…

Korporátní služby – správa nemovitostí, řízení služebních cest, řízení pobídek a provizí…

Integrace IT do podnikového prostředí

Klíčová témata:

Ekonomika IT – struktura rozpočtu nákladů, cesty vedoucí ke změně struktury

Architektura informačních systémů – architektury orientované na služby

Integrované integrační platformy – SAP NetWeaver, příklady integrovaných scénářů

Vyžadováno:

– bezpečný a spolehlivý provoz

– flexibilita nových podnikatelských modelů (flexibilita IS rozhodující)

– integrace „horkým“ problémem (instalovány odlišné aplikační a technologické platformy, existence řady „nepružných“ propojení)

– ekonomika IT pod drobnohledem (maximální využití stávajících investic a konsolidace zdrojů, rychlá realizace výstupů z nových investic)

Ekonomika IT dnes

– inovace / rozvojové projekty – 10 %

– konsolidace informací – 30 % (vývoj rozhraní, příprava konsolidovaných výkazů)

– provozní náklady – 60 %
– u větších podniků až 75 % tvoří personální náklady či nákup externích služeb
– pouze 25 % tvoří hardware, software a infrastruktura

Náklady nejvíce ovlivňuje:

– zákaznický kód
– rozhraní
– počet (integrovaných) systémů
– testování
– školení koncových uživatelů

Žádoucí změny ve struktuře rozpočtů:

 

Změna architektury informačního systému

Pozitiva:
– škálovatelnost a spolehlivost
– oddělení aplikační a prezentační logiky

Negativa:
– procesní integrace v rámci aplikační komponenty
– proprietární integrační mechanismy – rozhraní i protokoly

 (UR je uživatelské rozhraní)

Změna architektury informačního systému

Nově architektury orientované na služby (SOA –service oriented architecture)

– využití webových služeb

– standardní rozhraní (popis ve WSDL), standardní protokol (SOAP)

SAP Enterprise Service Architecture

– implementace SOA

– kombinace webových služeb do podnikových služeb

– využití služeb instalovaných aplikací

– procesní automatizace přes hranice aplikace / subsystému

Gartner – Appliacation Platform Suites

Balík aplikačních platforem by měl podle Gartner zahrnovat:

– běhovou platformu pro firemní aplikace a služby – typicky podnikový aplikační server (Enterprise Application Server – EAS)

– běhovou platformu pro programovou integraci firemních komponent – typicky integrační broker (Integration Broker Suite – IBS)

– běhovou platformu pro přístup uživatelů k firemním aplikacím – typicky podnikový portál (Enterprise Portal – EP)

Koncentrace na integraci firemních procesů místo koncentrace na integraci technologií!

Role lidských zdrojů v informačním systému

Manažer
– operační data, analýzy, hodnocení
– požadavek na doplňující informace

Analytik
– analýzy, komentáře, přílohy, diskuze
– vstupuje do podnikového portálu přes vývojáře / správce

Vývojář / správce
– správa adresářů, generování reportů
– přístupová práva

mySAP ERP powered by NetWeaver

– nová generace řešení SAP, postaveno na bázi SAP NetWeaver

– navrženo pro všechna oborová řešení, plně integrováno v rámci mySAP Business Suite

– přináší výrazné výhody díky:

– uživatelsky přívětivému rozhraní
– architektuře schopné reagovat na nové požadavky
– transparentnosti a analytických nástrojů
– rozšířitelným interním procesům

mySAP ERP – analytické aplikace, finanční řízení, správa majetku, řízení lidských zdrojů, provozní agendy

SAP NetWeaver – spolupráce uživatelů, integrace informací, integrace procesů, aplikační platforma

Analytické aplikace

– datový sklad, reporting

– konsolidace dat

– příprava rozpočtu

– řízení znalostí

– plánování a simulace

– analytické aplikace

– informační kokpity

– propojení strategického a operativního řízení

– balanced scorecards

Finanční řízení

– treasury reference model (MMF, SB)

– akruální princip

– aktivní kontrola disponibility rozpočtovch prostředků

– kompletní rozpočtový a výdajový cyklus

– zpracování dotací

– úzká integrace jednotlivých modulů

– ověřená podpora přechodu na euro

– e-commerce

Správa majetku

– účtování o majetku, životní cyklus investice, simulace odpisů

– správa nemovitostí (pronájem, profitabilita)

– podpora čárových kódů (inventury), optimalizace nákupu

Řízení lidských zdrojů

– integrace personálního řízení a strategického podnikového řízení

– integrace personálního systému s řešeními logickými, finančními a controllingovými

– zlepšená znalost personální potřeb a rezerv

– analytické a strategické aplikace

Provozní agendy

– úzká integrace s ostatními komponentami

– zaměstnanecký portál

– katalog pracovních postupů

– správa workflow

Procesní aspekty řešení

– datová konzistence napříč celou organizací

– integrace produktů ostatních dodavatelů

– centralizace a automatizace vnitřních agend

– podpora vnitřních procesů nezávisle na informačních systémech

– zprůhlednění finančních toků

– integrace na bázi procesní logistiky

– správa uživatelů na základě jejich rolí

Technické aspekty řešení

– variabilní uživatelské rozhraní

– nezávislost na dodavatelích HW a DB

– certifikace spolupracujících produktů třetích stran

– elektronický podpis – důraz na bezpečnost

– standardní systémy s celosvětovou podporou

– česká lokalizace (včetně podpory legislativy)

Proč zavádět integrované IS do veřejné správy

– popis a definice procesů

– odstranění duplicit v datech

– optimalizace výkonu činností

– jednotná informační základna

– aktuální kontrola čerpání

– propojení jednotlivých agend

– zdroj informací pro řízení

Comments are closed.