Makroekonomie

0

Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek.

Makroekonomie zkoumá rozhodující tendence ve vývoji národního hospodářství, historický vývoj dané ekonomiky a možnosti ovlivnění hospodářského cyklu.

Jednotlivá výše uvedená témata v rámci makroekonomie jsou obsahem následujících subkapitol.

Comments are closed.