Začal nový semestr…

0

… a to se sebou přináší spoustu nových předmětů. Jedním z nich je podniková kultura a výkonnost. Jejím cílem je:

Poskytnout studentům přehled o významu podnikové kultury, jejích funkcích a typech. Vysvětlit propojení mezi hlavními prvky organizačního chování. Vést studenty k osvojení aktuálních poznatků o možnostech tvorby a rozvíjení podnikové kultury. Vysvětlit vazby mezi různými stránkami organizační dynamiky, podnikové kultury a reálné výkonnosti organizace.

Podle prvních dojmů by to mohl být zajímavý předmět. Více ale uvidíme v průběhu semestru.

Comments are closed.