Operační systém

0

= základní složka programového vybavení, která přizpůsobuje technické prostředky stanoveným typům aplikací a požadovanému režimu PC

(jinak řečeno: díky operačnímu systému je vůbec možno s počítačem pracovat, protože OS poskytuje uživateli přehledné prostředí pro práci s aplikacemi)

 • tyto aplikace využívají (přes operační systém, který tuto funkci řídí) komponenty počítače (myš, klávesnice,..)
 • operační systém má 3 hlavní součásti:

–          jádro operačního systému

–          uživatelské prostředí

–          aplikace (např. příslušenství, …)

Úloha operačního systému

 • přiděluje uživatelským programům systémové prostředky – kapacita paměti, čas procesoru (při spuštění více programů přiděluje na určitý časový úsek každému z nich činnost procesoru), přídavná zařízení
 • spravuje data
 • řídí zpracování úloh
 • podporuje komunikaci s jinými počítači
 • zprostředkovává komunikaci uživatele s PC
 • podporuje bezpečnost a spolehlivost výpočetního systému (např. heslo při vstupu)

Principielně není rozdíl mezi pamětí, procesorem a vstupním x výstupním zařízením, protože tyto prostředky přiděluje operační systém jednotlivým procesům (běžícím programům) a to jako:

 • vyhrazená zařízení (př. tiskárna – utváření front u tisku)
 • sdílená zařízení (př. obrazovka – MS Windows okna)
 • společná zařízení (př. systémové hodiny – přístup libovolný)

Uživatelské rozhraní (tvář operačního sytému)

 • textové (MS-DOS, Unix) – pro uživatele náročnější. Je nutno komunikovat formou příkazů
 • grafické – obsahuje nástroje a ovládací prvky (ovládací prvky pod MS – dialogová okna umožňující zadávání parametrů příkazů např. menny, zaškrtávací políčka)
 • představuje souhrn programových prostředků pro komunikaci uživatele s výpočetní technikou

Druhy operačních systémů

UNIX

 • víceuživatelský a více úlohový systém
 • původně používán na počítačích PDP
 • dnes používán na mnohaprocesorových superpočítačích, pracovních stanicích i počítačích typu PC (Personal Computer – osobní počítač)
 • textové uživatelské rozhraní + grafická nadstavba X-Window
 • hierarchická struktura adresářů (hlavní adresář, podadresář, …)
 • podpora práce v síti
 • pozor! rozlišuje velká a malá písmena a diakritiku

MS-Windows

 • universální ovládání periférií (vnějších zařízení)
 • technologie Universal Plug and Play (možnost připojit přídavná zařízení za chodu PC – dříve nutný restart)
 • základní příkazy dostupné v různých aplikacích z téhož místa (př. na více aplikací, se používají stejné ovládací prvky, např. Ctrl+C nebo zavírání oken nahoře vpravo,…)
 • možnost současného spuštění více aplikací
 • přenos dat mezi aplikacemi

Přenos dat mezi aplikacemi (3 různé způsoby přenosu):

 • schránka (Ctrl+C=> schránka ó Ctrl+V)
 • dynamická výměna dat (Dynamic Data Exchange) – umožňuje propojení zdroje a cíle, tzn., že změním-li něco ve zdroji, změní se to i v cíli (úpravy => vložit jinak => vložit propojení …. funguje v případě, že máme to co chceme vkládat ve schránce)
 • propojování a vkládání objektů – do daného souboru můžu vložit i soubory z jiné aplikace (do Wordu můžu např. vložit tabulku z Excelu)

Comments are closed.