Browsing: rozvaha

Ekonomika Univerzita-online-pozadi (5)
0

Majetek podniku je  souhrn všech majetkových hodnot, které jsou ocenitelné penězy, jsou majetkem podnikatele a…

Základy managementu cyklus toku peněz ve výrobním podniku
0

Účetnictví a finanční řízení Účetnictví Systematické a pravdivé zaznamenávání hospodářských operací Interní funkce (poskytování informací…