Posts tagged organizační struktura

Řízení kvality

 • Založeno na uvědomění si, že posláním firmy je především uspokojení zákazníka, který ovšem vyžaduje kvalitu -> důraz na kvalitu je důsledkem i několika dalších faktorů:
  • Spolupráce se zahraničními partnery
  • Úspěšnost na trhu
  • Snižování výrobních nákladů a zároveň zvyšování produktivity práce
  • Pověst firmy
  • Odstranění stresu
  • Rozvoj lidského potenciálu
  • Pochopení

More >

Comments (0)

Organizační struktura podniku

Organizační struktura firmy vychází z jejích potřeb organizační činnost

 • Jejím výsledkem je návrh struktury organizace
 • Musí respektovat základní vztah mezi řízením (nezávisle proměnná) a org. strukturou (závisle proměnná)
 • Vytváří potřebné předpoklady pro žádoucí průběh řízení

Optimální rozpětí řízení firmy

 • Maximální počet podřízených, které je schopen vedoucí podniku optimálně

More >

Comments (0)

Organizování

 • Jedna z manažerských funkcí – nejstarší
 • Organizace
 • Instituce
 • Činnost
 • Uspořádání prvků – organizační struktura (výsledkem organizování)
 • Logické (na rozdíl od plánování)
 • Základní prvky organizování

  • Specializace
  • Koordinace
  • Dělba práce
  • Vytváření (ohraničení) útvarů
  • Rozpětí útvarů
  • Dělba pravomocí -> delegování

  Organizování

  • Úzce s ním souvisí vytvoření vnitřní struktury

  More >

  Comments (0)
  Go to Top