Zastoupení fyzických a právnických osob

1

Zastoupení přímé

 • zástupce činí prohlášení své vůle jménem zastoupeného a na účet zastoupeného
 • práva a povinnosti vzniklé z tohoto zastoupení dopadají přímo na zastoupeného
 • zástupce projevuje svoji vůli svým jménem na účet zastoupeného
 • zástupce nabývá práv a povinností a je povinen na zastoupeného tato práva a povinnosti převést

Zastoupení nepřímé

Občanský zákoník rozlišuje zastoupení podle jeho vzniku:

Zákonné zastoupení

 • přímo ze zákona (dětí rodiči)
 • rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu (zástupce člověka s částečným či úplným omezením způsobilosti)

Smluvní zastoupení, plná moc

 • Fyzické osoby (FO) i právnické osoby (PO) se mohou dát zastoupit jinou fyzickou osobou (FO) nebo právnickou osobou (PO) (musí jednat jménem zastoupeného osobně)
 • mezi zástupcem a zastoupením je uzavřena dohoda o plné moci – nemusí být písemná)
 • doklad o zastupování = plná moc:
  • generální = opravňuje ke všem právním úkonům jménem zastoupeného
  • speciální = zastoupený zmocňuje zástupce k jednomu konkrétnímu právnímu úkonu, nebo k určitému druhu právních úkonů

Zánik zákonného zastoupení

Absolutní zánik

 • zaniká důvod zastoupení
 • při smrti zastoupeného nebo při odpadnutí důvodu k zastoupení

Relativní zánik

 • důvod pro zastoupení trvá, zastoupený bude potřebovat zástupce
 • při smrti zástupce – rozhodnutí soudu, jímž zastoupení odvolá, ale důvody zastoupení stále trvají

Zánik smluvního zastoupení

 • provedení úkonu, na který bylo zastoupení sjednáno
 • odvolání ze strany zmocnitele
 • výpověď ze strany zmocněnce
 • smrt zmocněnce (fyzické osoby) nebo zánik právnické osoby
 • smrt či zánik zmocnitele fyzické nebo právnické osoby, neobsahuje-li dohoda o plné moci jiné ujednání
 • uplynutí času, na který bylo zastoupení sjednáno

1 komentář

 1. IVETA ŠPETOVA on

  chtela jsem se zeptat jestli mohu mit zdarma pravnika u soudu,jsem z plzne,jedna se o vyzivne.dekuji.