Předmět občanskoprávních vztahů

0

Věci

Věci jsou hmotné předměty, které jsou pro člověka užitečné a ovladatelné.

 • Věc hromadná  = více samostatných věcí, které tvoří jeden celek (knihovna)
 • Věc v právním slova smyslu je také zvíře, není lidské tělo nebo jeho části

 

 • Věci movité
 • Věci nemovité
  • pozemky – vždy nemovitost = část zemského povrchu, která je zejména oddělena od ostatních viditelným rozhraničení
  • stavby – nemovitost pokud je spojena se zemí pevným základem; není součástí pozemku
  • byty a nebytové prostory

 

 • Věci zuživatelné = poskytnutím užitku zanikají
 • Věci nezuživatelné = všechny ostatní

 

 • Věci určené druhově = určené počtem, váhou, mírou
 • Věci určené jednotlivě = mají charakteristické rysy, které je činí nezaměnitelnými

 

 • Věci reálně dělitelné = možné rozdělit na části, aniž by došlo ke znehodnocení nebo změně jejich hospodářského využití
 • Věci nedělitelné = rozdělením ztratí svojí funkčnost nebo se znehodnotí

Práva

Práva, pokud to připouští jejich povaha a povaha občanskoprávního vztahu

Jiné majetkové hodnoty

Jiné majetkové hodnoty je vše, co má majetkovou hodnotu a není to věc, právo, byt ani nebytový prostor (např. vynález).

Comments are closed.