Úvod do studia práva pro neprávníky

1

Právo tvoří soubor norem, které stanovil stát nebo jsou všeobecně uznávané. Tyto normy slouží k organizaci soužití lidí. Stát garantuje dodržování práva. Mezi státem uznávané právní principy patří např. dobrá víra, dobré mravy, právní jistota, veřejný pořádek nebo dobrá správa.