Právní způsobilost

0

Subjekty práv a povinností jsou fyzické osoby a právnické osoby (i cizinci i se sídlem v zahraničí)

Právní způsobilost – dělení

  • právní způsobilost k právům a povinnostem: má každá právnická i fyzická osoba, = možnost být nositelem práv a povinností, schopnost být nositelem povinností
  • právní způsobilost k právním úkonům: způsobilost vlastním jednáním pro sebe nabývat oprávnění a zavazovat se k povinnostem = svéprávnost
    • způsobilost k protiprávním úkonům (deliktní způsobilost) – nemusí mít každý

Comments are closed.