Právní domněnky a právní fikce

0

Někdy právo z praktických důvodů hledí na nejisté skutečnosti jako na existující, používá domněnky a fikce.

Právní domněnka

Právní domněnka vychází z toho, že domněnkou předpokládané skutečnosti obvykle existují (např. při určování otcovství: předpokládá se, že obvykle je otcem dítěte manžel matky)

  • Vyvratitelná domněnka = připouští důkaz opaku (důkaz otcovství jiného může)
  • Nevyvratitelná doměnka = nepřipouští důkaz opaku

Právní fikce

U právní fikce je jasné, že skutečnost, kterou předpokládá, nenastala (zřídka).

Comments are closed.