Občanskoprávní vztahy – základní výklad

0

Občanskoprávní vztah se o ostatních vztahů odlišuje rovností svých účastníků.

vznikají vždy mezi dvěma nebo více subjekty:

 • dvoustranné – 2 subjekty v navzájem opačném postavení
 • vícestranné – 3 a více osob se sdruží za účelem dosažení společného zájmu (např.: uzavření smlouvy o sdružení)

Složky občanskoprávního vztahu

 • subjekty – fyzická osoba, právnická osoba
 • obsah = jednotlivá subjektivní práva a povinnosti
 • předmět – věci, práva, byty, nebytové prostory a jiné majetkové hodnoty

Občanskoprávní vztahy vznikají

 • občanskoprávní vztahy ze zákona
  • ne často
  • zákonné zastoupení dítěte rodiči
 • občanskoprávní vztahy z rozhodnutí soudu nebo správního úřadu
  • výjimečný
  • rozhodnutí soudu zrušit zástavní právo věci
 • občanskoprávní vztahy z úkonů
  • nejobvyklejší
  • právní nebo protiprávní úkony
 • občanskoprávní vztahy z událostí
  • jen taková událost, s kterou zákon vznik takového vztahu spojuje =  právně relevantní událost
  • narozením dítěte vzniká vztah mezi ním a jeho rodiči
 • občanskoprávní vztahy z jiných právních důvodů
  • např. nález věci – vztah mezi nálezcem a vlastníkem: právo nálezce na nálezné, povinnost vlastníka k jeho úhradě

Comments are closed.