Ukončení pracovního poměru

0

Výpověď pracovního poměru

Výpověď – může ji dát jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel-

  • musí být písemná a doručena 2. účastníkovi
  • zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu
  • zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodu výslovně jmenovaného zákonem

Dohoda o skončení pracovního poměru

Dohoda – shodná vůle obou stran, konec pracovní poměru dnem, kdy se dohoda sjedná. Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být písemná.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru – písemné, vymezení důvodu, ve stanovené lhůtě doručit 2. účastníkovi.

Zrušení PP zaměstnavatelem

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud zaměstnanec porušil hrubě pracovní kázeň.

Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit PP s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, s zaměstnancem na rodičovské dovolené.

Zrušení PP zaměstnancem

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud podle lékařského posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce

Dále pokud mu zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

Comments are closed.