Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka

0

Zaměstnavatel je povinen poskytnou zaměstnanci přestávku nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut, mladistvému nejdéle po 4,5 hod.

  • poskytnuté přestávky v práci se nezapočítávají do pracovní doby
  • přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby
  • má-li zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku, tato přestávka se započítává do pracovní doby

Comments are closed.