Pracovní podmínky žen a mladistvých

0

Ženy

Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkou žen, které vykonávají

  • řídící funkce a nekonají přitom manuální práci,
  • zdravotnické a sociální služby,
  • provozní praxi při studiu,
  • práce nikoli manuální, které je nutno občas konat pod zemí, zejména práce spojené s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností.

Zaměstnankyně nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství

Těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, a zaměstnankyně – matka do konce devátého měsíce po porodu, nesmějí být zaměstnávány pracemi, pro které nejsou podle lékařského posudku zdravotně způsobilé.

Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem

Mladiství

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.

Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu.

Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které jsou v tomto věku pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví.

Comments are closed.