Pracovní doba

0

Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby

Pracovní doba – doba v níž je zaměstnanec povinen vykovávat pro zaměstnavatele práci.

Délka pracovní doby – nesmí překročit 40 hod týdně ( osob pracujících v podzemí 37,5 hod týdně, u osob mladších 18 let 30 hod týdně)

Rozvržení pracovní doby – určí zaměstnavatel.

Pracovní doba může být:

  • rovnoměrná
  • nerovnoměrná

Pružná pracovní doba – zaměstnanec si volí sám začátek, popřípadě i konec pracovní doby. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek, v němž je zaměstnanec povinen být na pracovišti.

Comments are closed.