Osobní údaje v pracovím vztahu

0

Důležité osobní údaje před uzavřením pracovněprávního vztahu

Nezbytně nutné jsou:

 • Jméno, příjmení
 • rodné číslo
 • datum a místo narození
 • bydliště zaměstnance
 • občanství
 • školní vzdělání
 • předchozí zaměstnání (zápočtový list)
 • zdravotní postižení (chráněná pracovní místa, chráněné dílny)
 • poživatel důchodu (starobního, invalidního, částečného)
 • další výdělečnou činnost (zda má další dohody o provedení
 • zda má nějaké srážky ze mzdy (pohledávky výživného, pohledávky náhrady škody za ublížení na zdraví, náhrada škody způsobená krádeží, pohledávky daní a poplatků, pohledávky přeplatků na zdravotním pojištění)
 • rodinný stav, kolik má dětí (souvisí: vysílání na služební cesty, fond kulturních potřeb)

Comments are closed.