Odpovědnost za škodu

0

Odpovědnost zaměstnance za škodu

Zaměstnanec odpovídá

  • za škodu, kterou způsobil porušením povinností při plnění prac .úkolů nebo v přímé
  • souvislosti s ním
  • za schodek na svěřených hodnotách (hotovost, ceniny, zboží,…)
  • za ztrátu svěřených předmětů

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

Zaměstnavatel odpovídá – za škodu, která vznikla zaměstnanci při plnění pracovního úkolu

Comments are closed.