Noční práce

0
  • noční práce je práce mezi 22. a 6. hodinou
  • délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hod v rámci 24 hodin po sobě jdoucích
  • takto nesmí pracovat osoby mladší 16 let
  • zaměstnavatel je povinen zajistit lékařské vyšetření osobě: před nastoupením noční práce, pravidelně podle potřeby nejméně však 1 x ročně
  • za práci v noci je příplatek ve výši 20% průměrného hodinového výdělku

Comments are closed.