Členění organizací pro sociální pojištění

0

Organizace x malá organizace

Malá organizace – do 25 zaměstnanců – fyzická osoba nebo právnická osoba, která zaměstnává alespoň 1 zaměstnance

Organizace – více než 25 zaměstnanců, nebo pokud nám vede mzdovou evidenci jiná fyzická osoba nebo právnická osoba a má více než 25 zaměstnanců

Comments are closed.