Ekonomika – úvod

1

V tomto předmětu vás zasvětíme do tajů středoškolského předmětu ekonomika. Její studium může být dobrým základem pro další studium jednotlivých předmětů na Univerzitě online. Zevrubně popisuje základní pojmy z ekonomie a podnikové ekonomiky. Zabýváme se v ní podnikáním, daněmi, makro a mikroekonomií, státem jako ekonomickým subjektem, nebo finančními trhy, managementem a marketingem.