Bankovní soustava

0

Bankovní soustava ČR je dvoustupňová:

1. Stupeň: Centrální banka = Česká národní banka (ČNB)

2. Stupeň: všechny ostatní banky = obchodní banky cca 53 bank (ČSOB, Česká spořitelna, M Bank, GE Money Bank, Komerční banka)

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Česká národní bank je centrální banka ČR

Česká národní banka je instituce je zřízená vládou

Česká národní banka má sídlo má v Praze (Na Příkopě 864/28, 110 00 Praha – Nové Město)

ČNB řídí bankovní rada:

a) guvernér – guvernér čnb v je Miroslav Singer

b) 2 místoguvenéří – (Mojmír Hampl, Vladimír Tomšík)

c) 4 ostatní členové – (Robert Holman, Kamil Janáček, Pavel Řežábek, Eva Zamrazilová)

Funkce ČNB:

1) Určuje a provádí měnovou politiku

  • ovlivňuje nabídku peněz v ekonomice, inflaci a nazaměstnanost
  • k tomu používá měnové nástroje:

I) minimální rezervy

 a) snížení minimálních rezerv- při snížení minimálních rezerv se zvýší nabídka peněz v ekonomice a poptátvka po zboží => sníží se nezaměstnanost, ale zvýší se inflace (negativní jev)

 b) zvýšení minimálních rezerv – při zvyšování minimálních rezerv se sníží nabídka peněz, v ekonomice a poptávka po zboží => zvýší se nezaměstnanost, ale sníží se inflace

II) diskontní sazba, diskontní sazba je úroková sazba (cena úvěru v procentech), za kterou poskytuje ČNB úvěry obchodním bankám

a) snížení diskontní sazby – diskontní sazba se sníží => zvýší se nabídka a poptávka po zboží => sníží se nezaměstnanost, ale zvýší se inflace

b) zvýšení diskontní sazby – diskontní sazaba se zvýší => sníží se nabídka peněz => zvýší se nezaměstnanost => sníží se inflace

III) operce na volném trhu

a) ČNB odkupuje cenné papíry od OB => zvýší se nabídka peněz => sníží se nezaměstnanost => zvýší se inflace

b) ČNB prodá cenné papíry obchodním bankám => sníží se nabídka peněz v ekonomice a nabídka a poptávka po zboží => zvýší se nezaměstnanost => sníží se inflace

IV) ostatní nástroje – např. stanovuje maximální úrokové sazby na úvěry pro obchodní banky nebo minimální úrokové sazby na vklady obchodních bank

2) Emise hotových českých peněz a stahování peněz z oběhu

ČNB stanovuje nominální hodnotu, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a ochranné prvky bankovky
ochranné prvky banovky:

  • okénkový proužek
  • vodoznak
  • soutisková značka
  • fluorescentní vlákna (svíticí)
  • skrytý obrazec

3) Vykonávání bankovního dohledu nad OB – snaha omezit bankovní rizika

4) Řízení peněžního oběhu a zaúčtování bank – ČNB stanoví zásady platebního styku a používání platebních nástrojů, ČNB je od roku 1992 clearingové centrum (= zúčtování pohledávek a závazků OB)

5) ČNB je banka státu – ČNB má pokladniční plnění státního rozpočtu a provádí některé peněžní operace pro vládu

6) ČNB je banka bank – ČNB vede podnikatelské účty pro OB, provádí pro OB bankovní služby

7) Vyhlašuje kurz koruny české k ostatním měnám – vyhlašuje to vždy na následující pracovní den

8) Prostřednictví ČNB dochází ke styku se zahraničními centrálními bankami a nad národními bankovními organizacemi


Comments are closed.