Strategické řízení

0
 • Jeho úlohou je pomoci organizaci udržet nebo získat strategickou konkurenční výhodu a stanovit a v reálném čase dosáhnout reálných dlouhodobých cílů

Strategické řízení

 • Mělo by být chápáno jako nikdy nekončící proces, posloupnost opakujících se a navzájem na sebe navazujících kroků, počínaje vymezením posláním firmy/SBU a jejich cílů, strategickou analýzou, formulací možných variant řešení, výběrem a implementací ideální strategie a její kontrolou a korekcemi
 • Ve skutečnosti mohou některé fáze probíhat současně a každá z nich může ovlivňovat ostatní -> v literatuře můžeme nalézt různý počet těchto fází

Úrovně manažerského řízení

Strategické myšlení

 • Perspektivní pohled na své možnosti, analýza všech faktorů vnějšího prostředí, variantní plánování
 • Pružné reagování na permanentnost změn a jejich ovlivňování, přeskupování zdrojů a překonávání problémů s využitím potenciálu všech spolupracovníků

Překážky strategického myšlení

 • Chybějící poslání, vize firmy, nesystémovost, nepřipravenost ke změnám, obranné jednání, krátkozrakost, byrokracie, výrobní orientace, prodejní orientace, paradigma, osobní zájmy, falešný pragmatizmus, špatná informovanost, formalismus, nerozhodnost, nedůslednost, ignorování kulturního kontextu

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

 • = proces jakým se vyjadřují představy o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní cíle, proces jímž se formulují dlouhodobé cíle a strategické cíle společnosti
 • Cíl – přetvářet zdroje v organizaci a její podnikatelské aktivity tak, aby výsledkem byl růst firmy
 • Aktivita zahrnující rozhodování o cílech, prostředcích, způsobu vykonávání a očekávaných výsledcích
 • Musí vždy začínat na vrcholu organizace
 • Mělo by dát odpovědi na tři otázky:
 • 1) co budeme dělat a pro koho – POSLÁNÍ
 • 2) jakých cílů chceme dosáhnout – VIZE
 • 3) jak budeme řídit podnikové aktivity – STRATEGICKÉ AKCE

Základní strategický plánovací model

Comments are closed.