Podniková kultura a výkonnost

2

Podniková kultura a výkonnost je předmět, v jehož rámci se studenti snaží přijít na následující otázky:

 • Jaký vliv má podniková kultura na výkonnost organizace?
 • Jak se do života firmy promítá motivace a kompetence lidí?
 • Jak jsou jednotliví lidé, skupiny a celé organizace a jejich jednání provázány?
 • Jak můžeme výkonnost pomocí managementu ovlivňovat?

Tento předmět navazuje na různé kurzy psychologie a zaměřuje se na motivaci jednání, kterou propojuje s problematikou výkonnosti a firemní kultury. Dále zkoumá vazby na strategický management a management lidských zdrojů.

Obsah předmětu Podniková kultura a výkonnost je následující:

 • Organizační chování 
 • Firemní – organizační kultura 
 • Poznávání organizační kultury. 
 • Typologie organizační kultury. 
 • Změny organizační kultury. 
 • Individuální výkonnost v organizaci. 
 • Motivace a výkonnost. 
 • Modely ovlivňování individuální výkonnost. 
 • Manažer, kultura, výkonnost. 
 • Interkulturní management a výkonnost. 
 • Skupinový efekt a výkonnost. 
 • Organizační rozvoj, kultura, výkonnost. 
 • Strategie, kultura, výkonnost.

Po absolvování by měl být student schopný podat přehled typů firemní kultury, diagnostikovat ji v konkrétní firmě, zpracovat projekt její změny a aplikovat různé metody ovlivňování individuální a skupinové výkonnosti. Dále by měl umět zachytit souvislosti mezi firemní kulturou, strategií a lidským kapitálem a zdroji organizace.