Základy informatiky

0

Informatika = vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů týkající se získávání, zpracování, přenosu a využívání informací a znalostí.

Aplikovaná informatika se vyskytuje v oblastech:

 1. technické obory
 2. přírodní vědy a matematika (vývoj algoritmu, náročné výpočty a simulace)
 3. medicína (videokonference, vizualice dat, virtuální realita-simulavání nebezpečných situací a operací)
 4. humanitní obory a vzdělávání (slovníky, automatické překlady, E-learning = přenášení dat na dálku)
 5. ekonomické disciplíny (pokročilé statistické metody, hromadné zpracování dat, data Warehouse (datové sklady), data Mining (dolování dat), elektronický obchod a bankovnictví)

 

Informatizace = proces uplatnění a využití informatiky v praxi

 

Technologie = soubor nástrojů, postupů a organizačních opatření, které jsou výsledkem aktuálních vědecko-výzkumných poznatků. Slouží produkci zboží určeného k prodeji na trhu.

 

Informační technologie (IT) = forma automatizovaného zpracování dat

 

Informační a komunikační technologie (ITC)

 

Informační služby = společensko-ekonomické aktivity směřující k předání informace ze zdroje k cíli:

 1. služby zpracování dat (projektový, softwarový a hardwarový servis)
 2. služby uchování a vyhledávání informací (bibliografické služby knihoven)
 3. služby konzultační a poradenské (komplexní řešení informačních systémů firmy)
 4. služby zhodnocování informací )zpracování souborů a analýz)
 5. služby telekomunikační a telematické (dálkový přenos dat)

 

Informační systém = jakýkoliv systém, jehož funkcí je tvorba a získávání informací, jejich přenos a užití.

 

Prvky IS:

 1. lidé (jako tvůrci a uživatelé informací)
 2. objekty o nichž informace jsou
 3. prostředky pro zpracování informací (záznam, uchování, třídění, vyhledávání, šíření)

 

MIS (manažerské informační systémy)

–          účelem je poskytování informací pro řízení

–          mají tvar pyramidy (včas – na správné místo – ve vhodné formě)

 

Kompatibilita = slučitelnost

Portabilita = přenositelnost

Konektibilita = propojitelnost (schopnost navazovat komunikaci mezi jednotlivými implementacemi, které pracují na různých PC s různými operačními systémy.

Dosažitelnost informačních zdrojů x informační bariéry

 1. orientační (není problém vyhledat informaci, ale najít v ní to co potřebuju)
 2. technické (nedostatečné zařízení)
 3. psychologické (strach, nejistota)
 4. jazykové (nerozumím anglicky)
 5. finanční
 6. politické

 

Informace

= název pro oblast toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním (Norbert Weiner)

 

= informace je evoluční událost, jíž živá hmota vysoce vynikla nad neživou přírodou (J.Charvát)

 

Weiner tvrdí, že lidé a stroje pracují na stejném principu zpětné vazby (př. sáhnu na horký hrnek – ucuknu. Do stroje zadám informaci, on ji vyhodnotí a vrátí. Ovšem nic nepřidá)

Informace x Data

 

Informace = interpretace dat v určitém kontextu

Data = údaje popisující jevy v reálném světě. Smyslu nabývají ve spojení s kontextem.

 

Znalost = schopnost interpretovat data a získávat z nich informace

Př. rozdílu mezi daty a informací:

Pokud řeknu číslo 2430, je to pro mě údaj. Pokud ovšem toto odpovím na otázku „jaký je tvůj telefon?“ je to pro mě informace.

 

Smyslem zpracování dat je tedy vytvoření informace.

Formy informace:

 1. verbální (slovo)
 2. textová (text)
 3. numerická (číslo)
 4. obrazová

 

Způsob vnímání a zpracování informace:

87%     zrak

10%     sluch

3%       ostatní smysly

 

Typy informací

 1. vědeckotechnické
 2. ekonomické
 3. technické
 4. sociální
 5. politické

Způsob zpracování informace počítačem

 

Informace v reálném světě se vyskytují v podobě:

 1. Analogové (analogové PC můžou nabývat nekonečně mnoho stavů. Nevýhodou je, že při tomto množství stavů je také možno zaznamenat jakýkoli „šum“ o který nestojíme. Příkladem analogového zařízení je třeba telefon)
 2. Digitální (současné počítače. Dva stavy 0 a 1)

 

Elementární jednotkou informace je 1 bit (binary digit).

Nejmenší adresované místo v paměti PC je 1 bajt (byte).

 

1 bit má dva stavy například   0  1 (př. rozlišení letního (0) a zimního (1) semestru)

Na rozlišení ročního období už je ovšem třeba 2 bity (22 stavů):     0  0  jaro

0  1  léto

1  0  podzim

1  1  zima

Informace na rozlišení 7 fakult potřebuje 3 bity (23 stavů = 8)

 

1 bajt = 256 stavů (0-255) 

nebo také:

1 bajt = 8 bitů = 28 stavů = 256

 

KB Kilobyte   1KB = 1024 bajtů

MB Megabyte 1MB = 1024 KB

GB Gigabyte  1GB = 1024 MB (použití u pevných disků)

TB Terabyte    1TB = 1024 GB (databáze knihoven)

[widget b061f006]

Comments are closed.